tele.e2net.org .Prihlásenie
Home Hry Chat Programovanie Hamshack Turistika Download Konto O mne

BusDepartures

Aplikácia BusDepartures (BD) zobrazuje odchody spojov MHD v Bratislave. Jej výhodou je, že pracuje offline - všetky dáta už sú v súbore. S tým je spojená nevýhoda nutnosti opätovného stiahnutia, ak DPB zmení odchody.

Inštalácia:
BD by mal byť spustiteľný na každom mobilnom telefóne, prípadne inom zariadení podporujúcom Javu. V prvom rade je nutné aplikáciu stiahnuť a preniesť na zariadenie (cez Bluetooth, kábel, ...). Niektoré zariadenia vyžadujú inštaláciu (SonyEricson), iné nie (Siemens) a pre ďalšie je nutné použiť externý software (Nokia).

Obsluha:
BD sa obsluhuje tlačidlami zariadenia, pričom rozdelenie akcií na tlačidlá zabezpečuje samotný telefón, takže niekde je obsluha jednoduchšia, niekde zložitejšia. Aplikácia sa skladá z viacerých "obrazoviek", na ktorých si užívateľ postupne vyberie číslo linky, smer a zastávku. Na úvodnej obrazovke sa nachádza dátum, kedy bola vytvorená databáza odchodov.

Úpravy vo verziách:

  • 1.0 - aktualizácia a premenovanie pôvodného programnu BusSearcherLite

Licencia:
BusDepartures je distribuovaný pod licenciou Freeware